Συνεχής Ενημέρωση

24Φεβ

Δημιουργούμε από απόσταση. Θέμα: " Δημιουργίες με χαρτί - συμμετρικά κοψίματα"

Δημιουργούμε από απόσταση...αλλά πιο κοντά από ποτέ!   Θέμα: " Δημιουργίες με χαρτί -  συμμετρικά κοψίματα"