Ψήφισμα για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

10Μάιος

Ψήφισμα για την μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Κατά την χθεσινή - 9 Μαΐου - συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς με θέμα "Συζήτηση, προτάσεις και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Κλεισθένης I» που αφορά τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση" διαμορφώθηκε  το εξής ψήφισμα: 

·        Ζητείται η μη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα,   14-05-2018.

·        Ζητείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση επί των επιχειρούμενων αλλαγών κατ΄ άρθρο και αποτίμηση της εφαρμογής του προηγούμενου νόμου «Καλλικράτης».

·        Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει την αντίθεσή του στην επιβολή «τέλους πρασίνου», εφόσον οι Δήμοι διαθέτουν ικανά αποθεματικά και οικονομική επάρκεια για την κάλυψή του.

 Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 253/2018 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.