Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου Κηφισιάς

21Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου Κηφισιάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου Κηφισιάς

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κηφισιάς, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκινούν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κηφισιάς στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κηφισιάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50

2 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

3 3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50

4 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25

5 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25

6 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

7 3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 27/6/2019 απευθυνθείτε:

http://www.kifissia.gr/el/koinonikesypiresiesPedia2   Τηλ. : 213 2007 256    Ώρες: 09.00-14.00

Ταχ. Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιάς ΤΚ 145 61, 1ος όροφος

Email: diavioumathisi@kifissia.gr

Δελτίο Τύπου (εδώ)

Αίτηση (εδώ)