Πλήρως εξασφαλισμένη η ανέγερση νέας πτέρυγας και οι επισκευές στο Α’ Δημοτικό σχολείο Νέας Ερυθραίας

03Απρ

Πλήρως εξασφαλισμένη η ανέγερση νέας πτέρυγας και οι επισκευές στο Α’ Δημοτικό σχολείο Νέας Ερυθραίας

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Δήμος μας ενημερώνει πάντοτε με ανακοινώσεις του την τοπική κοινωνία για την εξέλιξη της πορείας των επισκευών και προσθήκης κτηρίου του Α’ Δημοτικού Σχολείου της Νέας Ερυθραίας.

Έχουμε δημοσιεύσει και αναρτήσει, την Άδεια Δόμησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τις οριστικές μελέτες και εγκρίσεις τους.

Η απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε» προς την Περιφέρεια Αττικής, δεν μας ανησυχεί για τους εξής λόγους:

1. Όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Περιφέρεια και δεν προσκόμισε η ΚΤΥΠ Α.Ε. έχουν προσκομιστεί προ καιρού από τον Δήμο μας.

2. Άμεσα η ΚΤΥΠ Α.Ε. και με το υπ. αρ. 4849/2-4-2019 έγγραφο της προς τον Δήμο μας «διορθώνει» και βεβαιώνει ότι η χρηματοδότηση του έργου «θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.022.000 ευρώ».

3. Όποιο τμήμα της ανωτέρω δαπάνης κριθεί μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, θα χρηματοδοτηθεί ανεμπόδιστα από τον Δήμο μας που έχει –όπως είναι γνωστό- τη δυνατότητα, διότι τριπλασίασε τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Κανένας καλόπιστος πολίτης δεν πρέπει να ανησυχεί.

Το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ερυθραίας θα ζήσει για πάντα!

Περιστασιακά λάθη κεντρικών κρατικών υπηρεσιών δεν εμποδίζουν το διασφαλισμένο έργο.

          Ο Δήμος μας ακολούθησε τον δρόμο της ευθύνης για ένα στέρεο και ασφαλές σχολείο του μέλλοντος. Εκμεταλλεύονται προεκλογικά τα «παραπατήματα» μιας σύνθετής διαδικασίας εκείνοι που ήθελαν να μπουν τα παιδιά σε επικίνδυνο σχολείο. Εκείνοι που δεν έκαναν καμία επισκευή εκτός από βαψίματα, που δεν προώθησαν καμία μελέτη.