Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

03Αυγ

Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νομικού   Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  του Δήμου Κηφισιάς  με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», ορίζοντας τα μέλη του ως εξής:

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Τακτικά Μέλη:

1. Παπασπύρου Αθανασία, Δημοτική Σύμβουλος

2. Κόκκαλης Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος

3. Κροντηρά Κατερίνα

4. Καραγιαννάκης Περικλής

5. Κλουβάτου – Κονιτοπούλου Στέλλα

6. Παπαδημητρίου Βασιλική

7. Μητσοπούλου Νατάσα

8. Κουτσούκου Ρόζα

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:

Παπαδήμα Ευγενία, Δημοτική Σύμβουλος
Τσιάμα Μαρία- Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος
Ρούσσου Ελευθερία
Αρώνης Σταύρος
Τουλή  Μαντώ
Πέτρου Περικλής
Λευτεριώτη Αναστασία
Λέλου Κατερίνα

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Τακτικά μέλη:

Κορογιαννάκη Άννα, Δημοτική Σύμβουλος
Παπαδόπουλος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος
Βιανέλλο Φραντσέσκο
Δαμάσχη Μαρία
Λάσκαρης Κωνσταντίνος
Καλατζής Παναγής

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βαλασοπούλου Αγγελική

2. Κονίδα Σωτηρία

3. Γιατράκος Νικόλαος

4. Μαθόπουλος Γιώργος

5. Οικονομόπουλος Παναγιώτης

6. Καπάτσος Ιωάννης

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μετέχει ως μέλος και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3852/2010.

Β. Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο κ. Παπασπύρου Αθανασία, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κόκκαλη Νικήτα, ως Αντιπρόεδρο.

Γ. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1-08-2018 έως 1 -8-2019 και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.