Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις Δημοτικές Υποδομές του Δήμου Κηφισιάς

21Ιουλ

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις Δημοτικές Υποδομές του Δήμου Κηφισιάς

Τα Μικτά Κλιμάκια Μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας ολοκλήρωσαν τους ελέγχους σε όλες τις Δημοτικές Υποδομές που είναι σε λειτουργία.
Γέφυρες, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέντρα κ.λ.π. ελέγχθηκαν σχολαστικά ώστε να δοθούν με ασφάλεια στην χρήση του κοινού.

Από τις αυτοψίες στις γέφυρες:
Μετά από επιτόπια ενδελεχή εξέταση τόσο του φέροντος οργανισμού, όσο και των σχετικών επιστρώσεων και πλευρικών στοιχείων (πλινθοδομές, λιθοδομές, κιγκλιδώματα), δεν διαπιστώθηκε κανένα ίχνος αλλοιώσεων ή ρηγματώσεων που να είναι δυνατόν να αποδοθεί στον πρόσφατο σεισμό.
Εξετάσθηκαν οι γέφυρες: Οδού Σωκράτους, οδού 25ης Μαρτίου, οδού Ξενίας, οδού Λεβίδου, οδού Δημοσθένους και γέφυρα ΗΣΑΠ.

Από τις αυτοψίες στα κτήρια:
Σε ό,τι αφορά τα Δημοτικά κτήρια, μετά από επιτόπια ενδελεχή εξέταση, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη που να μπορούν να αποδοθούν στον πρόσφατο σεισμό.