Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο

19Μάιος

Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο

Δεκαεννέα (19)  Μαΐου, «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο», ημέρα που αποδεικνύει ότι δε λησμονούμε την εξόντωση 353.000 Ποντίων, έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.

Στο διάβα του χρόνου στην χώρα μας και τη Διασπορά, οι Πόντιοι δεν έπαυσαν να συνεισφέρουν στην πολιτιστική, πνευματική και οικονομική ανάπτυξη των τόπων όπου ζουν.

Ενενήντα οκτώ (98) χρόνια μετά, ας αξιοποιήσουμε το θάρρος και τον πατριωτισμό του Ποντιακού ελληνισμού, για να ξεπεράσουμε  τα προβλήματα, που ταλανίζουν την  χώρα μας και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για  τα παιδιά μας.

Η ιστορική μνήμη αφυπνίζει τις νεότερες γενιές και λειτουργεί αποτρεπτικά στο μέλλον για αντίστοιχα στυγερά εγκλήματα.