Επιμορφωτικό σεμινάριο για επαγγελματίες και στελέχη πρόληψης με τίτλο : «Παρέμβαση στην Κρίση στο Χώρο του Σχολείου»

09Ιαν

Επιμορφωτικό σεμινάριο για επαγγελματίες και στελέχη πρόληψης με τίτλο : «Παρέμβαση στην Κρίση στο Χώρο του Σχολείου»

Στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» του δήμου Κηφισιάς-ΟΚΑΝΑ, υλοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για επαγγελματίες και στελέχη πρόληψης με τίτλο : «Παρέμβαση στην Κρίση στο Χώρο του Σχολείου». Το επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ, Ευδόξου 25, στο Νέο Κόσμο.

    Στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες , βασικές θεωρητικές έννοιες αναφορικά με την Παρέμβαση στην Κρίση, όπως η Θεωρία της Κρίσης, τα είδη της, η διττή σημασία της, η αξιολόγηση του Ψυχολογικού Τραύματος και οι συνακόλουθες επιλογές για τη Διαχείριση στην Κρίση, καθώς και τα είδη των παρεμβάσεων που ενδείκνυται να εφαρμοστούν. Παράλληλα, οι θεωρητικές έννοιες πλαισιώθηκαν από πληθώρα βιωματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών.

   Στόχος της εφαρμογής του προγράμματος στους επαγγελματίες και τα στελέχη πρόληψης, είναι η κατάρτιση τους γύρω από τα επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες γραμμές στο ζήτημα της Παρέμβασης στην Κρίση, αλλά και η ανάδειξη του ενεργού τους ρόλου στη διαχείριση της Κρίσης στα σχολεία. Το επιμορφωτικό σεμινάριο εστίασε, ιδιαίτερα, στην σημασία της πρόληψης της κρίσης μέσω καθολικών παρεμβάσεων στις σχολικές τάξεις, αλλά και στην επαρκή προετοιμασία των συμμετεχόντων στην Παρέμβαση στην Κρίση, καθώς συχνά καλούνται να αναλάβουν πυροσβεστικό ρόλο  με μεγάλες προσδοκίες, σε περιπτώσεις κρίσεων στα σχολεία.

    Στο επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ, συμμετείχαν 16 επαγγελματίες και στελέχη πρόληψης, από τον τομέα Εφαρμογών και Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και από τα κέντρα Πρόληψης Σάμου, Ξάνθης, Ζακύνθου, Πέλλας, Αρκαδίας, Χανίων. Μυτιλήνης, Πρέβεζας,  Αιγάλεω-Χαϊδαρίου-Αγ. Βαρβάρας και Αθήνας. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το σεμινάριο, ως προς το περιεχόμενο, ιδιαίτερα δομημένο και συστηματικό, συμπεριλαμβάνοντας την απαραίτητη θεωρητική βάση αλλά και ένα πλήθος πρακτικών εφαρμογών. Ως προς τον τρόπο παρουσίασης, δήλωσαν πως ήταν ευχάριστος, παρά τη σοβαρότητα του θεματολογίας, ενώ χάρη στο βιωματικό του χαρακτήρα, ήταν εύληπτος και χρηστικός. Συνολικά, η εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε ως «άρτια» και «εφαλτήριο για περαιτέρω κατάρτιση» των συμμετεχόντων. Τέλος, συμφώνησαν πως ένιωθαν περισσότερο επαρκείς αναφορικά με την κατάρτιση τους στην παρέμβαση στην κρίση, αλλά και περισσότερο προετοιμασμένοι να διαχειριστούν υπάρχουσες κρίσεις στα σχολεία (ιδιαίτερα την προσφυγική στα νησιά), αλλά και πιθανές επικείμενες κρίσεις, εφόσον το έργο αυτό τους ανατεθεί. Συντονίστρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Μακαρώνη Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας – MSc,Υπ. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,  Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «Προνόη».

     Καταληκτικά, το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Κ.Π. «Προνόη», θεωρεί πολύ σημαντικό να ευχαριστήσει το ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ καθώς και όλους τους παρευρισκομένους, επαγγελματίες και στελέχη πρόληψης, για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο φορέα σχετικά με την επιμόρφωσή τους στο πρόγραμμα «Παρέμβαση στην Κρίση στο Χώρο του Σχολείου» και τη περαιτέρω διάχυση και εφαρμογή του στις σχολικές τάξεις, σε επίπεδο πρόληψης ή σε  καταστάσεις κρίσης.