«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» Δήμου Κηφισιάς

06Απρ

«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» Δήμου Κηφισιάς

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έπαυλη Δροσίνη (Αγ. Θεοδώρων και Κυριακού, Κηφισιά) τηλ.: 2108012642.

ΠΕΜΠΤΗ 6/4/2017
Λία βαλάτα -Τσιάμα
, φιλόλογος- ερευνήτρια, M.A. Παν/μίου Indianapolis
«Λέσχη Ανάγνωσης»
11 π.μ.- 1 μ.μ.
Νικολίτσα Γεωργοπούλου- Λιαντίνη
, καθηγήτρια Παν/μίου άθηνών
«Πλατωνικοί Διάλογοι»
6 μ.μ.- 7 μ.μ
.
Δημήτρης Σκιλάρντι
, έφορος άρχαιοτήτων ε.τ.
«Πολιτισμός, Αρχαιολογία, Τέχνη και Σύγχρονη
Έρευνα»
Ομιλήτρια: Δρ Αλεξάνδρα Συρογιάννη,
άρχαιολόγος της εφορείας άρχαιοτήτων Πειραιά.
θέμα:« Όταν η Αρχαιολογία συναντήθηκε με την
Ανθρωπολογία σ’ένα νεκροταφείο των Ελληνιστικών
χρόνων, από τον Πειραιά»
7.10 – 8:30 μ.μ
.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/2017
Σπύρος Χρηστάκης,
φιλόλογος, ιστορικός- ερευνητής θέμα: «Ο Ισπανικός Εμφύλιος και οι συνέπειές του στην Ευρώπη»
7– 8:30 μ.μ
.