Συνεχής Ενημέρωση

15Νοε

Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΚΕΜΜΕ» η Έφη Κούτση

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας», με την Αρ. Απόφ.: 411/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

14Νοε

Αντιπλημμυρικά έργα στην Νέα Ερυθραία

Ξεκίνησαν τα έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Μορτερό συμπληρωματικά του συλλεκτηρίου αγωγού της οδού Ανδρούτσου από την ανάδοχο εταιρεία μετά την δημοπράτηση και την υπογραφή της σύμβασης.