Αίτηση για Τραπεζοκαθίσματα - Μείωση Τελών

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ή ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ

 

 

Σας  ενημερώνουμε ότι, από σήμερα οι επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση για δωρεάν παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή Αίτηση για μείωση τελών  μέχρι 50%.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα ηλεκτρονικά στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ του Δήμου Κηφισιάς με τους κωδικούς τaxisnet χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας.

 

 

Προκειμένου να αιτηθούν Άδεια κατάληψης  επιπλέον κοινόχρηστου χώρου βάσει της νέας ρύθμισης (ή Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας), θα πρέπει να υποβάλλουν στην εφαρμογή τα εξής:

 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Επιθυμεί να κάνει χρήση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου και

β. Τον αριθμό  των εξυπηρετούμενων ατόμων στον εσωτερικό χώρο και στην  πρασιά σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από Μηχανικό όπου θα πρέπει να αποτυπώνει όσα προβλέπει η νομοθεσία (ελεύθερη λωρίδα για πεζούς πλάτους 1,50 m. και αν πρόκειται για πεζόδρομο ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,5 m. για προσπέλαση ασθενοφόρων κλπ).

Σε περίπτωση που επιθυμούν να αιτηθούν για μείωση τελών μέχρι 50% κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων, αρκεί μόνον η υποβολή στην εφαρμογή μιας υπεύθυνης δήλωσης.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων και Παραβόλων  213 2007 142 (αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κλάγκου Φωτεινή) και 213 2007 148 (αρμόδιος υπάλληλος Αγγελούδης Επαμεινώνδας).

Κάντε κλικ ΕΔΩ για είσοδο στο Σύστημα