Αίτηση για ρύθμιση Οφειλών προηγούμενων ετών

Από τον Δήμο Κηφισιάς και για τη διευκόλυνση των πολιτών που έχουν λάβει ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (κλήσεις κ.τ.λ.)  διευκρινίζονται τα εξής: 

Για την εξόφληση της οφειλής υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής καταβολής ως και σε 24 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

 

Για να υπαχθείτε στη ρύθμιση μέσω του Συστήματος Αιτήσεων:

Πατήστε στο "ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΩ TAXISNET"

Επιλέξτε την "Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόσθεσμων Οφειλών" από την ομάδα αιτήσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν ηλεκτρονικά με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Κηφισιάς:

EUROBANK

 IBAN: GR260 2600 260000 910 2007 59295

 ΑΡ.ΛΟΓ. 0026 0026 91 0200 75 92 95

ALPHA BANK

 IBAN: GR 86 0140 3420 3420 0200 2001 920

 ΑΡ.ΛΟΓ. 342 00 200 200 1920

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΙΒΑΝ: GR67017 1037 00060 3703 0020 173

 ΑΡ.ΛΟΓ. 603 703 0020 173

OPTMA BANK 

IBAN GR97 0340 0240 0240 0082 9027 197

 

Υπάρχει η δυνατότητα διευκρινιστικών αιτημάτων επί των οφειλών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις, επιλέξτε την "Αίτηση Γενικού Πρωτοκόλλου" για την υποβολή του αιτήματος σας:


 

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής των σχετικών εγγράφων ο Δήμος Κηφισιάς έχει μεριμνήσει να εξυπηρετούνται μέσω  έξι (6) τηλεφωνικών γραμμών:

2132007181, 2132007602, 2132007618, 2132007282, 2132007138, 2132007283 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και να κλείνουν ραντεβού για αυτοπρόσωπη παρουσία.