Κοινοτικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Δελή Δήμητρα

ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

1.   Λινάρδος Κωνσταντίνος

2.   Βοζάνη Αλεξάνδρα

3.   Χατζηθεοδώρου Ελένη

4.   Χρυσομάλλης Δημήτρης

5.   Τσεμπεράς Χρήστος

6.   Ντούφας Αθανάσιος

7.   Μυλωνά Ιωάννα

8.   Αγουρίδα Χρυσούλα

9.   Ξενάκης Αντώνης

10. Κορδώνης Μουστάκης Άρης