Κοινοτικό Συμβούλιο Εκάλης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ

Δραγώνα Ευαγγελία

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ

1. Μαντάς Χρήστος
2. Σωτηράκος Ιωάννης
3. Καπετανάκη Ανθούλα
4. Θεοδωρίδης Δημήτριος