Τμήμα Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τηλ. 2132007205-204-207
 
Σκοπός του τμήματος είναι η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών προγραμμάτων.
 
 
Δραστηριότητες :