Κοινωνική Μέριμνα - Κοινωνικό Φροντιστήριο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Κοινωνική Μέριμνα ξεκίνησε να λειτουργεί  από 1/11/2012 το Κοινωνικό Φροντιστήριο στο 2ο Λύκειο Κηφισιάς, ένα πρόγραμμα  «Εκπαιδευτικής Υποστηρικτικής Διδασκαλίας»που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου και αποφοίτους που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν οικονομικοκοινωνικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων για τα παιδιά τους.

Συμμετέχουν εθελοντικά 30 καθηγητές  και τα μαθήματα  γίνονται  καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάθε απόγευμα  στο 2ο  Λύκειο Κηφισιάς 16:00-20:00.
Συμμετέχουν 120  παιδιά  και έχουν πετύχει αρκετοί μαθητές στις πανελλαδικές  εξετάσεις.

Οι γονείς των μαθητών και οι  εθελοντές εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη  αίτηση στα γραφεία της «Κοινωνικής Μέριμνας», προσκομίζοντας  τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση. 
 
- ΑΙΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ

- ΛΥΚΕΙΟ