Κοινοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πολίτη Ειρήνη

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1.  Βερύκιος Δημήτριος
2.  Σύριος Δημήτριος
3.  Τουμάση Κατερίνα
4.  Μανάλης Ανδρέας
5.  Χλωρακιώτη Μαρία Θηρεσία (Τερέζα)
6.  Αλεξανδράκης Ευθύμιος
7.  Μαστρογιάννη Βαρβάρα
8.  Παπαδάκης Σταύρος
9.  Αλιπράντη Λάουρα-Μαρία
10. Τσιλιγκίρης Πέτρος