Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 (ΦΕΚ 3402/ τ. Β'/ 31-12-2013)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α' 

 • Οπωροπωλείο
 • Κρεοπωλείο
 • Παντοπωλείο
 • Πτηνοπωλείο
 • Αυγοπωλείο
 • Ιχθυοπωλείο
 • Γαλακτοπωλείο
 • Πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων
 • Καφεκοπτείο
 • Πρατήριο ελαιών και λιπών
 • Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Πρατήριο άρτου
 • Πρατήριο έτοιμου φαγητού
 • Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
 • Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
 • Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β' 

 • Σε εμπορικά καταστήματα: Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ.
 • Σε πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων: Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Β'  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β' ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β' ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ